C+E

Conjunt de vehicles acoblats, composts per un vehicle automòbil dels quals autoritza a conduir el permís de classe C i un remolc la massa màxima del qual autoritzada excedeixi els 750 kg.

Es pot expedir als titulars del permís classe B en vigor.

No implica la concessió dels permisos A1 i A.

Edat mínima = 21 anys 

FOTO