BTP


Autoritza a conduir vehicles que realitzin transport escolar, turismes destinats al transport públic de viatgers i vehicles prioritaris quan utilitzin aparells emissors de llums o senyals *acusticas especials. Tots ells amb una massa màxima autoritzada no superior als 3.500 kg. i el nombre del qual de seients del com, inclòs el conductor, no excedeixi els 9.

Serà necessari tenir una experiència, durant almenys 1 any, en la conducció de vehicles que autoritza el permís ordinari de la classe B i superar les proves de control de *conociomientos sobre mecànica i reglamentació aplicada d'aquest tipus de vehicles, que s'indiquen en el 21.3 del Reglament General de Conductors.

 

FOTO