B


Automòbils la massa autoritzada dels quals no excedeixi els 3.500kg., dissenyats i construïts per al transport de no mes de 8 passatgers, a més del conductor. 

Aquests automòbils podran portar enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedeixi els 750 kg. 

Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle automòbil dels quals autoritza a conduir el permís de la classe B, i un remolc la massa màxima del qual autoritzada excedeixi els 750 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi els 4.250 kg.

Tricicles i *cuadriciclos a motor.Edat mínima =18 anys.

No obstant això, fins als 21 anys no està permès conduir tricicles de motor de mes de 15 *kw de potència.